Terugdringen CO2-emissie

Du Pré CO2 bewustTerugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor het milieu.
Du Pré groenprojecten onderschrijft een ambitieus energie- en milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-uitstoot. Du Pré Groenprojecten heeft het CO2-bewust certificaat conform de CO2-prestatieladder (trede 5) behaald. Wij houden onze relaties op de hoogte van onze vorderingen middels een nieuwsbrief. Klik hier voor de Nieuwsbrief CO2 (Pdf 0,3Mb).

Wat wil Du Pré Groenprojecten bereiken?

De ambitie van Du Pré Groenprojecten is een CO2-reductie van 10% in 2020 in scope 1 en 2, dus in de uitstoot die door het bedrijf zelf wordt gegenereerd. Daarbij wordt 2015 als referentiejaar genomen.
Aangezien de CO2-uitstoot bij Du Pré groenprojecten voornamelijk te wijten is aan brandstofverbruik, zijn gerichte maatregelen geformuleerd op dit gebied, namelijk:

 • Bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers door:
 • Chauffeurscursus het nieuwe rijden
 • Personeel instrueren en controleren op het niet lang warm draaien.
 • Meer toezicht op onnodig laten draaien motoren.
 • Regelmatige controle op bandenspanning.
 • Faalkosten beperken door structurele weekplanning.
 • Vervangingsbeleid voertuigen en machines:
 • Ca. 2 bedrijfswagens per jaar vervangen voor een euro 6 voertuig
 • Ca. 1 maaimachine per jaar vervangen voor een Tier 4 machine.
 • Vervangingsbeleid handgereedschap
 • Over een periode van 5 jaar 50% van het motorgedreven handgereedschap vervangen door accu-gedreven handgereedschap.


In het elektriciteitsverbruik wordt reductie op de CO2-uitstoot behaald door duurzame groene stroom in te kopen in plaats van grijze stroom.
Du Pré Groenprojecten heeft echter ook doelen gesteld in de keten. De beïnvloedbaarheid is hier echter beperkt, waardoor een aanzienlijk lager verwachte reductie. Du Pré Groenprojecten verwacht in 2020 een reductie van 2% in scope 3 door gerichte acties op het gebied van woon-werkverkeer, upstream transport en de inkoop van goederen en diensten.

Wat heeft Du Pré Groenprojecten reeds gerealiseerd?

Inmiddels kunnen we de gegevens van 2 jaar vergelijken met het referentiejaar 2015. De daling die voor scope 1 in 2016 is in 2017 met een lichte versterking doorgezet. Om de reductie in scope 2 te behalen zijn wij in januari 2017 overgestapt naar groene stroom. De uitstoot in scope 2 is dan ook gedaald naar 0.

Binnen scope 3 is ook een daling gehaald. Echter is inzichtelijk geworden dat op het onderdeel woon/werk verkeer een stijging is gekomen. Door met name op het onderdeel ingekochte goederen en diensten is op het totaal van scope 3 wel een daling ontstaan.

Omdat brandstof voor ruim 90% verantwoordelijk is voor de scope 1 en 2-footprint, hebben we de uitstootcijfers gerelateerd aan de draaiuren. 

Voor het wagenpark zien we een daling in CO2-uitstoot. Er zijn nog veel maatregelen te nemen, maar onze inspanningen hebben reeds tot resultaat geleid, en komen overeen met de gestelde reductiedoelstellingen. 

 

Downloads