top of page

Groen genereert rendement voor vastgoed

Kies voor de kracht van groen en groendaken in de bouw

Du Pré Groenprojecten kent de meerwaarde van groen

Bouwpartners willen dat hun vastgoed optimaal rendeert. Groen speelt daarin een belangrijke rol. Een groene woonomgeving heeft een positieve invloed op de waarde (op korte én lange termijn) van vastgoed. Nieuwbouw waarbij de groenvoorziening al aangelegd is, verkoopt of verhuurt beter. Nóg wezenlijker is de toepassing van groen bij klimaatbestendige, energiezuinige panden. Doordachte toepassing van groen helpt om  BENG- of NOM-vastgoed te realiseren. Ook wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor klimaatadaptief bouwen: de inzet van groen is hierbij van wezenlijk belang. Door de inzet van groen zijn gebouwen en wijken klaar voor de klimaatveranderingen in Nederland.

 

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zonnepanelen tussen de 6 en 20% beter renderen op een groendak. Groendaken en gevels hebben nog meer voordelen. Ze zorgen voor een beter binnen- en buitenklimaat, vangen fijnstof af, produceren zuurstof en zorgen voor geluidsisolatie. Daarmee zijn groendaken een belangrijke factor bij een BREEAM- of LEED-certificering.

Du Pré Groenprojecten heeft de kennis, ervaring en het innovatieve vermogen om groen slim toe te passen in elk bouwproject. We denken proactief mee over de best betaalbare oplossing om uw bouwplan meer waarde te geven.

Zo helpen wij projectontwikkelaars, bouwaannemers en woningbouwverenigingen bij het genereren van rendement op groen.

Projecten in de bouw

bottom of page