top of page

Groen voor tuinen

Dat is genieten voor mens en natuur

Groen heeft een meetbaar positief effect op iedereen. In een groene omgeving voelen mensen zich beter en fitter. En ook de natuur wordt er beter van. Want een doordachte bedrijfs- of instellingstuin draagt bij aan biodiversiteit en een klimaatbestendige omgeving. En een mooi verzorgde tuin is een duurzaam visitekaartje voor iedereen die bij u werkt of of bezoek komt. Welke tuin bij uw organisatie past? Dat is altijd maatwerkadvies. Wij helpen u graag met advies, aanleg en onderhoud.

  • Draagt bij aan welzijn

  • Duurzaam visitekaartje

  • Draagt bij aan klimaatbestendige omgeving

Groen voor tuinen

Groen voor gebouwen

Dat is beter voor mens én milieu

Natuurlijk wilt u klimaatneutraal bouwen of gebouwen exploiteren. Maar doet u dat al op een natuurlijke manier? Groen is een belangrijke factor in de BREAAM-certificering. Groendaken en groengevels geven u alle voordeel van natuurlijke koeling, geluidsisolatie, waterberging, fijnstofafvang en zuurstofproductie. En ook belangrijk: u bouwt ‘nutteloze’ oppervlakken om tot betekenisvolle elementen Daarnaast geven groengevels en groendaken uw gebouw een heel eigen, mooi karakter. groendaken zijn niet alleen functioneel, maar kunnen ook een ontmoetingsplek zijn voor medewerkers en bezoekers. Wij helpen u graag met advies, aanleg en onderhoud van uw innovatieve groen.

  • Belangrijke factor in klimaatneutraal bouwen

  • Veel groen op weinig opperlvlak

  • Geven gebouwen een eigen karakter

Groen voor gebouwen

Groen voor wijken

Dat is beter voor elke inwoner

Mensen die in een groene wijk wonen geven hun buurt een hoger cijfer. Openbaar groen is een belangrijke factor in het woongenot en het gevoel van veiligheid. Daarnaast stimuleert doordacht aangelegde groenvoorzieningen mensen om naar buiten te gaan en te bewegen of spelen. En als mensen naar buiten gaan ontstaat er op een natuurlijke manier ruimte om elkaar te leren kennen en ontmoeten. Dat draagt weer bij aan de sociale cohesie en vergroot de leefbaarheid van een buurt. Maar hoe komt u nu in zo’n opwaartse spiraal? En hoe zorgt u dat uw openbaar groen er mooi bij blijft liggen? Door samen te werken met een ervaren partner! Wij helpen u graag met advies, aanleg en onderhoud van uw openbaar groen.

  • Vergroot leefbaarheid van een woonwijk

  • Stimuleert inwoners om te bewegen en spelen

  • Vergroot woongenot en buurtveiligheid

Groen voor wijken
bottom of page