WELKOM OP ONZE WEBSITE

Welkom op de website van Du Pré groenprojecten. Graag delen wij u onze missie, onze waarden en onze visie.

MISSIE

Groen verhoogt de kwaliteit van leven. Daaraan werken is onze passie én ons vakmanschap.

 Vlinder op bloemen

Waarden

Naast de missie hechten wij als bedrijf aan een aantal kernwaarden, die voor ons van groot belang zijn en die onlosmakelijk aan al ons handelen zijn verbonden.

De toekomst van onze wereld is een groeiend besef. Het handelen van mensen en bedrijven is daarin steeds meer gebaseerd op duurzaamheid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van duurzaamheid die wij van groot belang achten voor de toekomst. Duurzaamheid en MVO is voor ons een vanzelfsprekendheid in al ons handelen.

Een nieuwe werkelijkheid van betrokkenheid bij en financiering van groen is zich aan het ontwikkelen. Op dit moment zit nog veel vast in de oude normen en waarden, maar een verandering is waarneembeer. Denk alleen maar aan de verschillende participatievormen en ook de betrokkenheid van financiers.

Voor de toekomst zijn wij overtuigd van het belang van het vakmanschap van onze mensen. Het is ons streven dit vakmanschap te borgen door niet alleen het aannemen van opgeleide mensen, maar ook het opleiden van zowel nieuw instroom als vaste medewerkers.

Visie

Voor ons is de waarde van groen van groot belang. Steeds vaker wordt deze aangetoond met wetenschappelijk bewijs. Belangrijk is de rol die groen kan spelen in de klimaatbestendige woonomgeving. Op deze rol willen wij de komende jaren inzetten.

Kijk verder op onze site hoe wij deze visie toespitsen op de domeinen waarin wij werkzaam zijn en hoe wij onze visie vertalen naar doelstellingen.