Certificering

Wij besteden veel aandacht aan onze bedrijfsvoering en zijn stuk voor stuk trots op de certificaten als klinkend bewijs daarvan.
Branchecertificaten en opleidingscertificaten hebben onze speciale aandacht, omdat zij naar onze mening u als opdrachtgever net dat stuk meer zeggen als het gaat om vakmanschap en ervaring.

VCA**

VCA**

Veiligheidskeurmerk voor al onze werkzaamheden en processen die daarbij in de voorbereiding en de afwikkeling een rol spelen.

 


AEQUOR

Kwaliteitskeurmerk voor het opleiden aequorvan aanstormend talent in ons groene vak.

ISO 9001

Kwaliteitskeurmerk voor processen die kiwabinnen het bedrijf gehanteerd worden.

PSO 

Van socialer ondernemen en voldoen aan de kwalitatieve eisen met erkenning van bedrijven die behoren tot de koplopers op het gebied betrekking tot passend werk, integratie,functioneren & ontwikkeling en begeleiding.Du Pré groenprojecten staat op trede 3 en heeft daarmee het hoogst haalbare resultaat bereikt.

 

CO2-prestatieladder

CO2 bewustTerugdringen van de CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van de klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor het milieu.

Certificaat CO2 bewustDu Pré Groenprojecten heeft het CO2-bewust certificaat conform de CO2-prestatieladder (trede 5) behaald.

Wij houden onze relaties op de hoogte van onze vorderingen middels een nieuwsbrief. Klik hier voor de Nieuwsbrief CO2 (Pdf 0,3Mb).