Zilvermeeuwplantsoen Eindhoven

Uitvoering: 2015/2016
Opdrachtgever: Du Pré en bewoners
Bijzonderheden: Buurtproject

In het najaar van 2014 startten we een buurtproject in Eindhoven. Van het met de buurt opstellen van de ontwerpuitgangspunten, tot en met het ontwerp en de uitvoering, alles viel onder onze verantwoordelijkheid. Het succes van dit project ligt in het betrekken en verantwoordelijk maken van één partij, inclusief meerjarig onderhoud. Daarmee zijn wij als aannemer aanspreekpunt voor de bewoners van de Zilvermeeuwlaan in Eindhoven. De bewoners hebben rechtstreeks contact en dat haalt de uitvoerder uit de anonimiteit en medeverantwoordelijk.

In het voorjaar van 2015 werd het project uitgevoerd en later ontvingen wij het volgende compliment:

'Het is intussen alweer meer dan een jaar geleden dat wij samen gezeten hebben mbt de inrichting van het Mignotveld.

Intussen is dit gebeurd. Zoals jullie ervaren hebben, zijn wij buurtbewoners kritisch.

Dit neemt niet weg dat een dank je wel en compliment ook zeker op zijn plaats is.

Ik liep zelf gisteren door en over het Mignotveld en kon echt genieten van de prachtige inrichting van de plantvakken!

Uiteraard zijn er vast links en rechts kritische noten te plaatsen maar ik wil jullie namens mijzelf wel een groot compliment geven voor deze inrichting!'

FOTOALBUM