Boomverzorging

NIET ALLEEN IN DE BOSSEN, MAAR OOK IN STRATEN EN TUINEN ZIJN BOMEN VAN GROTE BETEKENIS. 

Bij de aanplant, maar ook tijdens groei en op latere leeftijd is aandacht en zorg van levensbelang. In het openbare gebied, bij kantoortuinen, maar ook in particuliere tuinen is uw boom in vertrouwde handen en met onze specialistische hulp wordt en blijft uw boom ook echt een boom. Ook bij bomen geldt...Waar groen zin krijgt

Du Pré groenprojecten: 

PROJECTEN

Du Pré heeft door de jaren heen diverse projecten afgerond. Op deze pagina's treft u een selectie met fotografie en aanvullende informatie van enkele projecten, die we u graag laten zien.

AANLEG

Uw bomen verdienen een plaats waar zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Daarbij is niet alleen de beschikbare ruimte van belang. Te vaak wordt de groeiplaats als voorwaarde vergeten. Wij kunnen op basis van onderzoek en gebruik bepalen wat er nodig is voor een duurzame ontwikkeling van de boom. Of het nu bomenzand, -grond of –substraat moet zijn. Of er mogelijke problemen zijn te verwachten in de ondergrond. Wij inventariseren en vervolgens planten wij met de nodige zorg en aandacht. Wij behandelen de boom zoals het hoort en daardoor groeit hij nog beter.

ONDERHOUD

Als uw boom zich dan ontwikkeld heeft, of begeleid moet worden in de eerste jaren van zijn leven, wilt u de zorg die hem toekomt. Met onze specialisten en Treeworkers staan wij u behulpzaam terzijde. Maar ook de opname van uw boom kunnen wij verzorgen. Het kan dan gaan over duurzame ontwikkeling, maar ook over risico’s op korte of lange termijn. Een VTA-controle geeft snel inzicht in de toestand van uw boom of bomen.