Terugdringen CO2-emissie

Du Pré CO2 bewustTerugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor het milieu.
Du Pré groenprojecten onderschrijft een ambitieus energie- en milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-uitstoot. Du Pré Groenprojecten heeft het CO2-bewust certificaat conform de CO2-prestatieladder (trede 5) behaald. Wij houden onze relaties op de hoogte van onze vorderingen middels een nieuwsbrief. Klik hier voor de Nieuwsbrief CO2 (Pdf 0,3Mb).

Wat wil Du Pré Groenprojecten bereiken?

De ambitie van Du Pré Groenprojecten is een CO2-reductie van 10% in 2020 in scope 1 en 2, dus in de uitstoot die door het bedrijf zelf wordt gegenereerd. Daarbij wordt 2015 als referentiejaar genomen.
Aangezien de CO2-uitstoot bij Du Pré groenprojecten voornamelijk te wijten is aan brandstofverbruik, zijn gerichte maatregelen geformuleerd op dit gebied, namelijk:

 • Bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers door:
 • Chauffeurscursus het nieuwe rijden
 • Personeel instrueren en controleren op het niet lang warm draaien.
 • Meer toezicht op onnodig laten draaien motoren.
 • Regelmatige controle op bandenspanning.
 • Faalkosten beperken door structurele weekplanning.
 • Vervangingsbeleid voertuigen en machines:
 • Ca. 2 bedrijfswagens per jaar vervangen voor een euro 6 voertuig
 • Ca. 1 maaimachine per jaar vervangen voor een Tier 4 machine.
 • Vervangingsbeleid handgereedschap
 • Over een periode van 5 jaar 50% van het motorgedreven handgereedschap vervangen door accu-gedreven handgereedschap.


In het elektriciteitsverbruik wordt reductie op de CO2-uitstoot behaald door duurzame groene stroom in te kopen in plaats van grijze stroom.
Du Pré Groenprojecten heeft echter ook doelen gesteld in de keten. De beïnvloedbaarheid is hier echter beperkt, waardoor een aanzienlijk lager verwachte reductie. Du Pré Groenprojecten verwacht in 2020 een reductie van 2% in scope 3 door gerichte acties op het gebied van woon-werkverkeer, upstream transport en de inkoop van goederen en diensten.

 

 

 

 

 

 

Downloads