Daktuinen

 

MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK, WATERBERGING EN –BUFFERING, MAAR OOK VERHOGING VAN DE KWALITEIT VAN DE WERKOMGEVING EN DE BUITENRUIMTE HEEFT DE LAATSTE JAREN GELEID TOT EEN TOENAME VAN DE AANLEG VAN DAK- EN DEKTUINEN. 

In de praktijk leidt o.a. de onbekendheid met de aanleg en het onderhoud vaak tot grote problemen. Dit heeft geleid tot het door Du Pré Groenprojecten en Kimmenade Nederland opgezette concept: Greenproof®.


Greenproof werkt met één aanspreekpunt op het gebied van dak- en dektuinen. Bij Greenproof krijgt u 10 jaar garantie op de waterdichtheid, de werking van het systeem en de ontwikkeling van het groen. Voor meer informative verwijzen wij graag naar de website: www.greenproof.nl.
Du Pré groenprojecten:

PROJECTEN

Du Pré heeft door de jaren heen diverse projecten afgerond. Op deze pagina's treft u een selectie met fotografie en aanvullende informatie van enkele projecten, die we u graag laten zien.

AANLEG

Voor de aanleg van een dak- of dektuin kunt u terecht bij Du Pré groenprojecten. Een expertiseteam bestaande uit een leverancier van dakbegroeningsproducten, de dakdekker en de hovenier geven u het advies waar u iets mee kunt. Er is één aanspreekpunt, ook in de fase na de aanleg, mochten zich onverhoopt problemen voordoen. Er wordt niet gewezen of verwezen, wij nemen onze verantwoording.
Een hovenier die niet iets kan zeggen over de dakafdichting is geen specialist. Daarom wordt ook de afdichting binnen Greenproof verzorgd. Wij werken dan met het koud gespoten en naadloze Novacell®.
Of het nu gaat om een extensieve (sedum)daktuin of een intensieve daktuin!

ONDERHOUD

Een daktuin is een investering die met zorg omgeven moet worden. Het groen kan hetzelfde zijn als bij de volle grond, maar de omstandigheden zijn dermate specifiek dat aanvullende kennis noodzakelijk is. Afwatering, opbouw, dakbelasting en werken op hoogte zijn zaken die het onderhoud tot een specialisme maken. Onze medewerkers zijn opgeleid en weten waar zij naar moeten kijken en hoe zij moeten handelen.