VISIE

Wij zien het belang van de bijdrage van openbaar groen aan de klimaatbestendige woonomgeving. Daarnaast zien wij de kansen van participatie bij deze opdrachtgeversgroep. Participatie als in arbeidsparticipatie en burgerparticipatie. Wij willen daarin het bedrijf zijn die in beide participatievormen voorlopend is.

In de komende vijf jaren willen wij

Groenaanleg en –onderhoud volgens de principes van De Levende Woonomgeving

5 burgerparticipatieprojecten realiseren

Instroom van tenminste vijf personen vanuit de participatiewet

Waar groen zin krijgt

Du Pré groenprojecten:Robert Smid op BNR Radio. Verslaggever Martijn de Rijk van BNR radio in gesprek met Du Pré. LUISTER HIER

Interview BNR radio

Klimaatsverandering en maaiwerkzaamheden

Door de regen groeit het gras harder en is maaien bijna onmogelijk, merkten de mannen en vrouwen van de groenvoorziening. Branchevereniging VHG hoopt op coulance van de gemeentes die opdrachten vergeven.

'We merken dat het klimaat aan het veranderen is', zegt Robert Smid, mede-eigenaar van DuPré Groenprojecten uit Helmond. 'Toen ik 25 jaar geleden op school zat is me geleerd 'we maaien van 1 april tot 1 oktober, en dat doen we 30 keer'. De afgelopen jaren zijn we vanaf half maart aan het maaien, en deden we dat in december nog.'

Met de gemeente heeft Smid prestatie-afspraken contractueel afgesproken. Maar als het weer tegenzit, blijft het werk liggen. 'Dit jaar is het echt extreem. We hebben een bezetting van 25 procent meer, de jongens werken elke dag meer. De afgelopen acht weken hebben we op zaterdag ook gewerkt.' Maar daar krijgt Smid geen cent meer voor.

Goed communiceren met de opdrachtgevende- en nemende partijen is de oplossing. 'En om samen te kijken hoe we, op momenten dat het moet, soepeler met de regels om kunnen gaan. Dus de keuringen of meldingen even buiten houden. Maar daar moet je afspraken over maken.'

 


PROJECTEN

Du Pré heeft door de jaren heen diverse projecten afgerond. Op deze pagina's treft u een selectie met fotografie en aanvullende informatie van enkele projecten, die we u graag laten zien.