Cornelis de Vospad

Aanleg natuurlijke speelplek
Uitvoering: 2013
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Initiatief uit Groenimpuls

FOTOALBUM