VISIE

Wij zien het belang van de bijdrage die de particuliere tuin leveren aan de klimaatbestendige woonomgeving. Versteende tuinen leiden tot wateroverlast en hittestress. Biodiversiteit neemt af. Deze trend moet doorbroken door de aanleg en onderhoud van tuinen volgens de principes van De Levende Tuin.

Alle tuinaanleg en -onderhoud volgens de principes van De Levende Tuin

In een levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Rondom je eigen huis wordt het fijner en gezonder voor jezelf, jouw kinderen en de dieren. De levende tuin werkt met vijf pijlers: BODEM, DIEREN, ENERGIE, VOEDSEL en WATER. Onze medewerkers kennen die principes en weten hoe ze toe te passen.

Of u uw tuin opnieuw wilt aanleggen, compleet wilt renoveren of als het gaat om een kleine aanpassing, met de principes van de levende tuin brengen wij u uw tuin tot leven!

 

Ook in de winter kunt u genieten van uw tuin.

Onbezorgd genieten van uw tuin!

Du Pré groenprojecten: 

PROJECTEN

Du Pré heeft door de jaren heen diverse projecten afgerond. Op deze pagina's treft u een selectie met fotografie en aanvullende informatie van enkele projecten, die we u graag laten zien.