Ons team mag versterkt worden!

Wij staan voor onze missie 'Groen verhoogt de kwaliteit van leven. Daaraan werken is onze passie én ons vakmanschap'.

Deze missie wordt gevolgd door onze sterke visie: 'Voor ons is de waarde van groen van groot belang. Steeds vaker wordt deze aangetoond met wetenschappelijk bewijs. Belangrijk is de rol die groen kan spelen in de klimaatbestendige woonomgeving. Op deze rol willen wij de komende jaren inzetten'.

Dagelijks werken we met ruim 60 mensen aan deze missie en visie. Om een gezamenlijk doel te hebben dat uitdaging geeft, is ons plan voor de komende vijf jaar:

Gebouw gebonden groen:

  • Terreinaanleg en –onderhoud volgens de principes van De Levende Tuin
  • Realiseren van 5 hectare groendak
  • Realiseren van vijf groene schoolpleinen

 

Openbaar groen:

  • Groenaanleg en –onderhoud volgens de principes van De Levende Tuin
  • Realiseren van vijf burgerparticipatieprojecten 
  • Instroom van tenminste vijf personen vanuit de participatiewet

 

Particulier groen:

  • Alle tuinaanleg - en onderhoud volgens de principes van de Levende Tuin

 

Om ons team te versterken zoeken wij mensen die zich kunnen vinden in bovenstaande missie en doelen. Momenteel zijn wij op zoek naar:

 

VAKMENSEN

Gediplomeerde en/of ervaren vakmensen.

Kun jij je vinden in onze mentaliteit en werkwijze? Of weet je iemand in je omgeving die hier perfect bij aansluit? Neem dan contact op met Mark Vloet via m.vloet@dupre-groenprojecten.nl